Đọc Truyện Nữ Tướng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nữ Tướng

Tác giả: hoangnhiynnn

Đọc Truyện

"Muội chỉ muốn cùng huynh xông pha đánh giặc, không cầu gì hơn"
"Muội không giỏi cầm kỳ thi hoạ, muội chỉ giỏi đánh nhau"
"Muội thích huynh"
"Nhưng muội không muốn sống gò bó trong cung cấm"
"Muội mong huynh thật lòng"
"Tất cả các quân sĩ đều cần được đối xử công bằng"
"Muội luôn ước huynh không phải Thái tử đương triều, huynh cùng muội tự do tự tại thì vui biết mấy"
"Muội sẽ đảm bảo mạng sống của huynh an toàn"
"Chúc Hoàng huynh và Hoàng tẩu hạnh phúc"
"Việc của huynh là quản quốc, việc của muội là bảo vệ huynh"
....
Đến nam nhân còn bị lưới tình làm gục ngã, huống hồ gì đây là một nữ nhân luôn tỏ vẻ quật cường, mạnh mẽ....

Loading...