Đọc Truyện Nữ quỷ yêu anh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nữ quỷ yêu anh

Tác giả: Avocadoandlove

Đọc Truyện

Cách đây rất lâu, có một con nữ quỷ xinh đẹp chuyên đi săn người.

Đến bây giờ, người ta chỉ khiếp sợ khi nhắc tới những linh hồn vô danh thường được gọi là "ma". Chẳng còn tư liệu nào về con quỷ địa ngục đó, không ai biết, không một ai quan tâm.

Chỉ còn sót lại một gia tộc duy nhất biết đến sự tồn tại của nó, và đứa con trai quyền quý cuối cùng đã mắc bẫy Tai San...