Đọc Truyện Nữ phụ phản công - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nữ phụ phản công

Tác giả: Ocsendo_T3

Đọc Truyện

Đây là câu chuyện về một con người ham tiền, bất tài nhập vào thân xác của một cô tiểu thư lắm tiền, hát giỏi.
Để cứu vớt cuộc đời của nữ phụ đáng thương, ai đó phải hạ cho bằng được cái người mang danh là "nữ chủ".
--------------------------------Đọc truyện để biết thêm nek------------------------

Loading...