Đọc Truyện [Np] Boss Là Nữ Phụ [Mặc Linh] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Np] Boss Là Nữ Phụ [Mặc Linh]

Tác giả: Ngoctyty159

Đọc Truyện

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
_____Dòng phân cách_____
Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.

Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.
Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.

Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...

Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?
P/S: mọi người đọc xong nhớ vote cho mk nhak.

Danh sách Chap

Chương 1: Thiên kim hào môn

Chương 2: Thiên kim hào môn (2)

Chương 3: Thiên kim hào môn (3)

Chương 4: Thiên kim hào môn (4)

Chương 5: Thiên kim hào môn (5)

Chương 6: Thiên kim hào môn (6)

Chương 7: Thiên kim hào môn (7)

Chương 8: Thiên kim hào môn (8)

Chương 9: Thiên kim hào môn (9)

Chương 10: Thiên kim hào môn (10)

Chương 11: Thiên kim hào môn (11)

Chương 12: Thiên kim hào môn (12)

Chương 13: Thiên kim hào môn (13)

Chương 14: Thiên kim hào môn (14)

Chương 15: Thiên kim hào môn (15)

Chương 16: Thiên kim hào môn (16)

Chương 17: Thiên kim hào môn (17)

Chương 18: Thiên kim hào môn (18)

Chương 19: Thiên kim hào môn (19)

Chương 20: Thiên kim hào môn (20)

Chương 21: Kim chủ, bao tôi đi! (1)

Chương 22: Kim chủ, bao tôi đi!(2)

Chương 23: Kim chủ, bao tôi đi! (3)

Chương 24: Kim chủ, bao tôi đi! (4)

Chương 25: Kim chủ, bao tôi đi! (5)

Chương 26: Kim chủ, bao tôi đi! (6)

Chương 27: Kim chủ, bao tôi đi! (7)

Chương 28: Kim chủ, bao tôi đi! (8)

Chương 29: Kim chủ, bao tôi đi! (9)

Chương 30: Kim chủ, bao tôi đi! (10)

Chương 31: Kim chủ, bao tôi đi! (11)

Chương 32: Kim chủ, bao tôi đi! (12)

Chương 33: Kim chủ, bao tôi đi! (13)

Chương 34: Kim chủ, bao tôi đi! (14)

Chương 35: Kim chủ, bao tôi đi! (15)

Chương 36: Kim chủ, bao tôi đi! (16)

Chương 37: Kim chủ, bao tôi đi! (17)

Chương 38: Kim chủ, bao tôi đi! (18)

Chương 39: Kim chủ, bao tôi đi! (19)

Chương 40: Kim chủ, bao tôi đi! (20)

Chương 41: Kim chủ, bao tôi đi! (21)

Chương 42: Kim chủ, bao tôi đi! (22)

Chương 43: Kim chủ, bao tôi đi! (23)

Chương 44: Kim chủ, bao tôi đi! (24)

Chương 45: Kim chủ, bao tôi đi! (25)

Chương 46: Kim chủ, bao tôi đi! (26)

Chương 47: Kim chủ, bao tôi đi! (27)

Chương 48: Kim chủ, bao tôi đi! (28)

Chương 49: Kim chủ, bao tôi đi! (29)

Chương 50: Kim chủ, bao tôi đi! (30)

Chương 51: Kim chủ, bao tôi đi! (kết thúc)

Chương 52: Thế giới tu chân (1)

Chương 53: Thế giới tu chân (2)

Chương 54: Thế giới tu chân (3)

Góc xàm xí

Chương 55: Thế giới tu chân (4)

Chương 56: Thế giới tu chân (5)

Chương 57: Thế giới tu chân (6)

Chương 58: Thế giới tu chân (7)

Chương 59: Thế giới tu chân (8)

Chương 60: Thế giới tu chân (9)

Chương 61: Thế giới tu chân (10)

Chương 62: Thế giới tu chân (11)

Chương 63: Thế giới tu chân (12)

Chương 64: Thế giới tu chân (13)

Chương 65: Thế giới tu chân (14)

Chương 66: Thế giới tu chân (15)

Chương 67: Thế giới tu chân (16)

Chương 68: Thế giới tu chân (17)

Chương 69: Thế giới tu chân (18)

Chương 70: Thế giới tu chân (19)

Chương 71: Thế giới tu chân (20)

Chương 72: Thế giới tu chân (21)

Chương 73: Thế giới tu chân (22)

Chương 74: Thế giới tu chân (23)

Chương 75: Thế giới tu chân (24)

Chương 76: Thế giới tu chân (25)

Chương 77: Thế giới tu chân (26)

Chương 78: Thế giới tu chân (27)

Chương 79: Thế giới tu chân (28)

Chương 80: Thế giới tu chân (29)