Đọc Truyện NoRen | Their Stories - TruyenFun.Com

Đọc Truyện NoRen | Their Stories

Tác giả: chuisdaboi

Đọc Truyện

written by C

Tình yêu tình báo của cậu họ Lee và cậu họ Huang.

Mình không tỉnh táo đâu, nếu thấy tình tiết vô lí xin nhớ lại vế trước. :))

Chống chỉ định cho những thành phần không thích hoặc ghét NoRen. Mình không chịu trách nhiệm về sự khó ở của các bạn. =))))