Đọc Truyện NƠI VỖ VỀ NHỮNG CẢM XÚC - TruyenFun.Com

Đọc Truyện NƠI VỖ VỀ NHỮNG CẢM XÚC

Tác giả: XuyenDinh7

Đọc Truyện

vài vần thơ do tôi lượm lặt......
vài bài viết do tôi viết.....
có lẽ không hay nhưng vẫn hy vọng được chấp nhận !
có gì sai xin nhẹ nhàng nhắc nhở *cúi đầu *