Đọc Truyện Những Nỗi Buồn Không Tên - Linh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Những Nỗi Buồn Không Tên - Linh

Tác giả: Bach_Ngan

Đọc Truyện

Tác giả Linh

Tôi bày những chiếc sạp nhỏ
Ngồi bán những nỗi buồn


Cứ coi nỗi buồn như tóc
Em về cắt ngắn nó đi
Can chi mà ngồi đó khóc
Cũng không giải quyết được gì...

Có một ngày nụ cười rơi đâu mất
Em ngẩn ngơ đi kiếm tận chân trời
Chân trời xa, còn nỗi buồn có thật
Nên đi hoài, chẳng hết nỗi chơi vơi....