Đọc Truyện Những kẻ dị thường - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Những kẻ dị thường

Tác giả: iamrose2812

Đọc Truyện

Dị thường đấy

Ấy thì sao

Tự hỏi rằng

Chẳng lẽ người

Tốt hơn ta?

*Tấm bìa xinh đẹp được design bởi chị Kun bên team Bingsu :3