Đọc Truyện Những gì đức Phật dạy - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Những gì đức Phật dạy

Tác giả: TrAnGiAp

Đọc Truyện

Mình không theo đạo gì cả nhưng đọc quyển này thấy hay hay nên up lên cho ai thích hoặc theo đạo thì đọc. Chắc sau này thường xuyên up sách về tâm linh...:D
Sách viết những điều khá ý nghĩa, suy ngẫm lại thấy trong cuộc sống này nếu con người có thể làm được một số điều như vậy mình thấy rất tốt. Tuy nhiên chỉ là một số điều thôi vì theo mình thì mổi người nên có ý thích của mình, làm điều mà bản thân mình cho là phù hợp nhất...