Đọc Truyện [Nhiều CP] SNH48'S LAND - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Nhiều CP] SNH48'S LAND

Tác giả: _ZuuZ_

Đọc Truyện

Nơi lưu giữ các repo, livestream và những thứ linh tinh khác về các cp SNH48

Danh sách Chap

1. [Ngốc Đà] 170730 REPO HANDSHAKE TỔNG TUYỂN 4

2. [Ngốc Đà] Livestream Lữ Nhất 26-10-2017

3. [Tam Thất] [Tam Tiếu] Livestream

4. [Ngốc Đà] Livestream 20-1-2018

5. [Ngốc Đà] 180204 REPO HANDSHAKE B50

6. [Ngốc Đà] Livestream Hứa Giai Kỳ 20-2-2018

7. [Ngốc Đà] Trên đường Gia Hưng 3-10-2017

8. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 21-2-2018

9. [Ngốc Đà] Tình thoại (P1)

10. [Ngốc Đà] Chút việc nhỏ về Ngốc Đà

11. [Ngốc Đà] GIF & CAP《Yêu chưa dứt》

12. [Ngốc Đà] Weibo Hứa Giai Kỳ 1-12-2015

13. [Ngốc Đà] INS Stylist Hàn Quốc & Hứa Giai Kỳ

14. [Ngốc Đà] Repo Công diễn Vùng 48 3-10-2017

15. [Ngốc Đà] Tập hợp những ánh mắt có độc

16. [Vietsub | Ngốc Đà] Những người khi yêu dễ làm người ta ghét

17. [Vietsub | Ngốc Đà] Bức thư tình vụng về

18. [Ngốc Đà] LucKy 7 Baby Kỳ 2 Tập 5

19. [Ngốc Đà] 150605 Weibo Hứa Giai Kỳ

20. [Ngốc Đà | Tam Thất] 150914 Weibo Hứa Giai Kỳ

21. [Ngốc Đà] 180406 Repo Handshake

22. [Ngốc Đà] Meme《Chị làm cha rồi》

23. [Ngốc Đà] Hoa dạng muội muội Tập 3

24. [Ngốc Đà] Thần tượng tàu điện nắm tay - Livestream Đới Manh 15-4-2018

25. [Vietsub | FMV Ngốc Đà] Chân tướng là thật / 真相是真

26.[Ngốc Đà] Tóm tắt Công diễn sinh nhật Hứa Giai Kỳ 1-5-2018

27. [Ngốc Đà] Weibo Hứa Giai Kỳ 11-4-2018

28. [Ngốc Đà] 26-3-2016 Weibo Hứa Giai Kỳ

29. [Ngốc Đà] Livestream Hứa Dương Ngọc Trác 21-4-2018

30. [Ngốc Đà] INS Hứa Giai Kỳ 13-9-2016

31. [Ngốc Đà|Tiếu Tiền] Weibo Thẩm Chi Lâm 21-5-2016

32. [Ngốc Đà] GIF Tiểu Hồ Ly ăn dấm luôn chậm một bước

33. [Ngốc Đà] "Cuộc sống của em đã không thể rời xa được chị"

34. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 23-10-2016

35. [Ngốc Đà] A Dương bắt bài A Manh | Livestream Hứa Dương Ngọc Trác 2-5-2018

36. [Ngốc Đà] Hội sinh nhật Đới Manh 30-4-2018

37. [Ngốc Đà] Radio Đới Manh 4-5-2018

38. [Ngốc Đà] Cái gì cũng không cần nói

39. [Ngốc Đà] Khớp từ Weibo đến App Pocket 48

40. [Ngốc Đà] Livestream Thanh Ngọc Văn 9-5-2018

41. Livestream Đới Manh 8-5-2018

42. [Ngốc Đà] Radio Đới Manh 13-5-2018

43. [Vietsub | Ngốc Đà] Radio Từ Tử Hiên 15-5-2018

44. [Ngốc Đà] Công diễn 17-5-2018

45. [Ngốc Đà] REPO Lễ hội âm nhạc Thái Thương 19-5-2018

46. [Ngốc Đà] Handshake SSK4 + Ảnh Lễ hội âm nhạc Thái Thương 19-5-2018

47. [Ngốc Đà] Weibo Đới Manh 25-5-2016 - "Em sẽ rất nhớ chị"

48. [Ngốc Đà] INS 25-8-2016

49. [Ngốc Đà] Trong SNHGroup có những CP nào khá ngọt? (Zhihu)

50. [Mã Lộc] Trong SNHGroup có những CP nào khá ngọt? (Zhihu)

51. [Vietsub CC | Ngốc Đà] Galaxy

52. [Ngốc Đà] Repo Handshake 2-6-2018

53. [Kimo] Livestream Mạc Hàn 2-6-2018

54. [Vietsub CC | Ngốc Đà] 180603 App DouYin Hứa Giai Kỳ

55. [Ngốc Đà] 180609 Livestream Tạ Lôi Lôi

56. [Ngốc Đà] 180614 Livestream Đới Manh

57. [Kimo] Khi Kimo cùng nhận tin nhắn

58. [Ngốc Đà] 180624 Livestream Đới Manh

59. [Ngốc Đà] App Pocket Đới Manh 26-6-2018

60. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 28-6-2018

61. [Vietsub] FMV Vân Tịch Truyện Thanh Huy CP - Cố Mộng

62. [Ngốc Đà] 180715 App Pocket 48 Đới Manh

63. [Ngốc Đà] Kỳ quái - Manh hiểu

64. [Ngốc Đà] 180713 Livestream Đới Manh (P1)

65. [Cẩu Mao] 180723 Sân bay Thủ đô Bắc Kinh

66. [Ngốc Đà] 180714 Livestream Đới Manh (P2)

67. [Ngốc Đà] 180728 Tổng tuyển 5

68. [Ngốc Đà] 180729 REPO Handshake Tổng tuyển 5

69. [Ngốc Đà] 180730 REPO Handshake Tổng tuyển 5

70. [Cự Tưởng] 180730 Ảnh Handhsake Tổng tuyển 5

71. [Ngốc Đà] Tình thoại (P2)

72. [Cự Tưởng] Tình thoại

73. [Ngốc Đà] Tủ quần áo Ngốc Đà

74. [Ngốc Đà] 180827 Tiểu Đới chúc sinh nhật Tiểu Ki

75. [Ngốc Đà] 180830 SOBA 2018

76. [Tam Thất] 180602 Handshake Concert Thâm Quyến

77. [Cự Tưởng] "Cả tháng này không dám gặp Lý Tưởng"

78. [Vietsub | FMV Cự Tưởng] Cai thuốc - "Vậy thì đừng hút thuốc"

79. [Ngốc Đà] 180920 Livestream Hứa Giai Kỳ

80. [Ngốc Đà] 180921 - 180922 Weibo Ngốc Đà

81. [Vietsub | FMV Ngốc Đà] Sau này đừng làm bạn

82. [Ngốc Đà] 150822 Tiệc sinh nhật Kiki

83. [Vietsub | FMV Ngốc Đà] Hoa / 花

84. [Ngốc Đà] 60 chuyện nhỏ của Ngốc Đà

85. [Ngốc Đà] 160515 Weibo Hứa Giai Kỳ

86. [Vietsub CC | Ngốc Đà] 181009 Live Audio Đới Manh

87. [Kỳ Quỳnh] 181018 Spicy Visit phỏng vấn Chu Khiết Quỳnh

88. [Tam Uẩn] 181014 Thư Trương Đan Tam gửi Dương Uẩn Ngọc

89. [Ngốc Đà] 181023 App Pocket 48 Hứa Giai Kỳ

90. [Tam Uẩn] 181015 Weibo Trương Đan Tam

91. [Ngốc Đà] Livestream Đới Manh 25/4/2017

92. [KIMO] 190109 GIF&CAP Tiết mục《Hồ Thỏ đại vương》

93. [Vietsub | FMV Ngốc Đà] Where Did You Go

94. [Ngốc Đà] 190204 Chút đường ngọt năm mới

95. [Ngốc Đà] 190206 Weibo Ngốc Đà

96. [Ngốc Đà] 190208 Chúc mừng sinh nhật Tiểu D

97. [Ngốc Đà] 190208 Cùng đi chơi

98. [Ngốc Đà] Ngược dòng thời gian tìm hiểu Ngốc Đà

99. [Ngốc Đà] 190209 Thời trang tại sân bay

100. [Ngốc Đà] Tập hợp ảnh tình lữ

101. [Vietsub | Ngốc Đà] Tương ái tương sát, có lẽ đây là tình bạn tốt nhất

102. [Ngốc Đà] Repo tại sân bay 20/1/2019

103. [Vietsub | Ngốc Đà] Có phải là tình yêu

104. [Dã Cúc | Đình Cúc] Share ảnh

105. [Vietsub CC | Ngốc Đà] Yêu thầm

106. [Ngốc Đà] 190221 Ảnh và fancam tại sân bay Thượng Hải ✈️ Seoul

107. [Kỳ Quỳnh] 190223 Fansign tại Hàn Quốc

108. [Ngốc Đà] Lại diện đồ đôi nữa rồi!

109. [Ngốc Đà] Fancam 190303 Đường Gia Hưng

110. [TaKi] 171118 Ảnh Phong Thượng

111. [Ngốc Đà] MC3 - Công diễn 17/3/2019