Đọc Truyện Nhật ký tương lai - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nhật ký tương lai

Tác giả: HuytSngLnh

Đọc Truyện

Bạn có ước mơ không? Chắc phải có chứ?Tuy nhiên,lại có một nhóm người,bao gồm cả tôi lại không có ước mơ. Thay vì vui chơi và mơ mộng chúng tôi toan tính đến tương lai xa vời vợi. Những suy tính của chúng tôi gần như vượt quá xa với độ tuổi cho phép.
Nếu tôi đột ngột gặp tôi ở tương lai thì sao? Chắc chắn là rất thú vị,thử nghe câu chuyện của tôi ha

Loading...