Đọc Truyện Nhật Ký Đơn Phương - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nhật Ký Đơn Phương

Tác giả: NPhuongHuyen

Đọc Truyện

Nhật Ký Đơn Phương - Unilateral Diary.
Tôi là một học sinh trung học cơ sở. Cuộc sống của tôi rất bình thường cho đến ngày mà tôi gặp cậu. Mọi thứ đều thay đổi. Và rồi, tôi bắt đầu học những thứ mà bình thường tôi chẳng bao giờ đả động tới -học làm đẹp hơn cho bản thân mình, học năng khiếu, học tiếng Nhật, học cả...sự giả tạo để sống sót trong xã hội tàn khốc này. Tất cả chỉ để cậu chú ý đến tôi !
Warning :Truyện có thật ,không mang truyện đi bất cứ nơi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả - Lar.