Đọc Truyện [HOÀN] Nhật Ký Đơn Phương - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [HOÀN] Nhật Ký Đơn Phương

Tác giả: NPhuongHuyen

Đọc Truyện

Nhật Ký Đơn Phương - Unilateral Diary.
Trạng thái : Hoàn. Miêu tả : Truyện được lấy ý tưởng từ thực tế, vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.