Đọc Truyện Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nhật Ký Crush Bạn Bàn Dưới

Tác giả: minchuli203

Đọc Truyện

Cậu bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình

Cậu hiên ngang làm tôi tổn thương

Nhưng...tôi vẫn thương cậu rất nhiều..

[Đây là Nhật Ký của Min. Mong mọi người đọc và đồng cảm với Min]_Cảm ơn