Đọc Truyện Nhật kí về Creepypasta ( thật 100% ) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nhật kí về Creepypasta ( thật 100% )

Tác giả: Grinny_ginny

Đọc Truyện

Nhật kí của mị khi thử mấy cách triệu hồi Creepypasta. Hầu hết là fail nhưng cũng đáng để thử lắm :))

Loading...