Đọc Truyện Nhà trọ Wanna One - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nhà trọ Wanna One

Tác giả: seoylee

Đọc Truyện

Mùa xuân ấy, mái nhà nọ có đủ 11 người.

"Đã là nhà trọ thì người đến kẻ đi là chuyện thường tình mà."

"Đừng chua chát vậy Ong Seongwoo. Nếu đã thế thì bọn này chả phải mặc đường xa đi học đi làm rồi."

Xuân đi hạ về thu sang đông đến, liệu con số 11 có còn vẹn nguyên?


Highest ranking so far
#1 produce101
#3 wannaone
#1 hasungwoon
#1 ongseongwoo
#1 nuest
#1 hwangminhyun
#5 kangdaniel
#1 laiguanlin
#1 fictionalgirl
#1 yoonjisung
#8 parkjihoon