Đọc Truyện Nguyễn Thái Học (1902-1930) | Nhượng Tống - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nguyễn Thái Học (1902-1930) | Nhượng Tống

Tác giả: diecnguyenvichi

Đọc Truyện

Trong quá trình tìm tư liệu sáng tác mình có tìm đọc được cuốn Nguyễn Thái Học (1902-1930) do Nhượng Tống - một người đồng chí của Nguyễn Thái Học chắp bút.

Mong rằng Nhã Nam sẽ sớm tái bản hoặc mình có cơ may tìm được cuốn sách (bản xuất bản năm 1945 - NXB Tân Việt) trong một hội sách cũ nào đó.

"Không Thành Công Cũng Thành Nhân" - Khởi nghĩa Yên Bái 9/2/1930.

Reup: Wattpad © diecnguyenvichi

Danh sách Chap

Lời Mở Đầu

Chương 1: Đời Học Sinh

Chương 2: Tư Tưởng Cách Mạng

Chương 3: Năm 1926

Chương 4: Nam Đồng Thư Xã

Chương 5: Hòa Bình Cách Mệnh

Chương 6: Phải Sắt và Phải Máu

Chương 7: Việt Nam Quốc Dân Đảng

Chương 8: Nguyễn Quốc Túy

Chương 9: Việc Hải Phòng

Chương 10: Việc Bắc Ninh

Chương 11: Tổng Bộ Đầu Tiên

Chương 12: Việc Liên Lạc Nhà Binh Và Các Nơi Trong Nước

Chương 13: Việc Đi Xiêm

Chương 14: Hồn Cách Mệnh Và Việt Nam Khách Sạn

Chương 15: Những Việc Tống Tiền

Chương 16: Cụ Phan Bội Châu

Chương 17: Việc Ba Gianh

Chương 18: Sau Ngày Bại Lộ

Chương 19: Dân Khí Năm 1929

Chương 20: Một Bức Thư

Chương 21: Thị Nhu, Thị Uyển

Chương 22: Những Kẻ Khốn Nạn

Chương 23: Việc Xử Tử Thừa Mai

Chương 24: Cơ Quan Thanh Giám

Chương 25: Việc Giết Kinh

Chương 26: Mỹ Điền

Chương 27: Phương Lược

Chương 28: Phao Tân Và Nội Viên

Chương 29: Tên Đội Dương Phản Đảng

Chương 30: Ngả Đường Quyết Liệt

Chương 31: Việc Yên Bái

Chương 32: Việc Hưng Hoá Và Lâm Thao

Chương 33: Việc Đánh Miền Xuôi

Chương 34: Việc Ném Bom Ở Hà Nội

Chương 35: Anh Chánh Tôn

Chương 36: Phó Đức Chính Bị Bắt

Chương 37: Tấm Lòng Trách Nhiệm

Chương 38: Anh Ngô Hải Hoàng

Chương 39: Ấp Cổ Vịt

Chương 40: Cơ Quan Hàng Bột

Chương 41: Bảng Danh Dự

Chương 42: Con Số 13

Chương 43: Chị Giang

Phụ Lục

Văn Tế Nguyễn Thái Học