Đọc Truyện Nguyên Huyết Thần Tọa - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: hacthan0291

Đọc Truyện

Giới thiệu:
Một lần trong lúc vô tình tao ngộ, để Tô Trầm mù hai mắt. Nhưng mà cho dù tao ngộ nhân gian bi thảm nhất tình hình, Tô Trầm cũng không muốn buông tha cố gắng. Hắn phải dùng cố gắng của mình, vì chính mình, cũng vì nhân tộc khai sáng một cái hoàn toàn mới tương lai.

Ai yêu thích tác giả Duyên Phận thì cứ vào làm nhé.
Tác phẩm: Tiên Lộ Tranh Phong, Vô Tận Võ Trang.
Lần sửa cuối bởi Quá Lìu Tìu, ngày 14-12-2016 lúc 07:12.
Luật lệ trò chơi là quy tắc, quy tắc học viện là quy tắc, chế độ huyết mạch là quy tắc, pháp luật quốc gia là quy tắc, nguyên lực vận hành, thậm chí quy luật tự nhiên cũng là quy tắc... Khác nhau chỉ là cấp độ. Nhận biết quy tắc, học tập quy tắc, lợi dụng quy tắc, phá bỏ quy tắc, thành lập quy tắc mới thuộc về mình, phục vụ cho mình.. đó chính là cách mà main phát triển !

Loading...