Đọc Truyện Ngồi kể truyện ma - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ngồi kể truyện ma

Tác giả: thanhlao

Đọc Truyện

Tác giả : Bounthanh sirimoungkhoune là người Việt sanh đẻ ở Lào. Truyện được viết đầu tay, phần nhiều truyện được tác giả trải nghiệm thực tế khi còn sống ở nước Lào. Ở Lào có ma: ma póp, ma phồng, ma páu, ma còng cói, ma lai, ma mèo, ...còn linh hồn ma quỷ là chuyện thường....Để biết diễn biến các câu chuyện thế nào, mời các bạn đọc thêm nha.