Đọc Truyện Ngày tận thế : Thảm họa zombie - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ngày tận thế : Thảm họa zombie

Tác giả: shoutaka

Đọc Truyện

Vào năm 2022 một chiếc đĩa bay bốc cháy rơi thẳng xuống đất giữa trung tâm thành phố ,làm cho mọi người đều náo loạn, khi cảnh sát đi vào trong đĩa bay để kiểm tra , nào ngờ trong đĩa bay lại mang đến một mầm bệnh chết người ,lũ thây ma xuất hiện ngày càng đông khiến mọi thứ khắp nơi trở nên hoang tàn, liệu thế giới sẽ tồn tại được bao lâu. (Câu chuyện mình sẽ cho xảy ra ở việt nam, trong thời gian viết truyện, có gì thì các bạn góp ý.)
:

Danh sách Chap

ngày tận thế : thảm họa zombie - tập 1 ( phần 1 )

Ngày tận thế : thảm họa zombie ( Tập 2 )

Ngày tận thế : Thảm họa zombie ( tập 3 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 4 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( tập 5 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( tập 6 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 7 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 8 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 9 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 10 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( tập 11 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 12 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 13 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie ( Tập 14 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 15 ( Phần 2 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 16

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 17

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 18

Ngày tận thế - Thảm họa Zombie - Tập 19

Ngày tận thế - Thảm họa Zombie - Tập 20

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 21

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 22

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 23

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 24

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 25 ( Phần 3 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 26

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 27

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 28

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 29

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 30

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 31 ( Phần 4 )

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 32

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 33

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 34

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 35

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 36

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 37

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 38

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 39

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 40 ( Phần 5 )

Ngày Tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 41

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 42

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 43

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 44

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 45

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 46

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 47

Ngày tận thế : Thảm họa Zombie - Tập 48