Đọc Truyện Ngắn (12cs) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ngắn (12cs)

Tác giả: iamrose2812

Đọc Truyện

Ngắn thôi anh
Em chẳng muốn câu chuyện này dài
Buồn nhiều rồi, dài để đau thêm sao?

Nguồn ảnh chủ yếu: lindamenesis

Danh sách Chap