Đọc Truyện VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | Longfic - TruyenFun.Com

Đọc Truyện VKOOK/KOOKV | Nếu em còn ở đó... | Longfic

Tác giả: windybackpack

Đọc Truyện

1) Nếu anh có rời xa, em sẽ mạnh mẽ buông tay

2) Nếu em còn ở đó, anh sẽ bằng được giữ lấy


Hường, Ngược, H đầy đủ. Fic đầu tay của mình :(


Best ranking #1 in #taekook


https://imgur.com/gallery/Dm1jYEDMong các c ghé qua và đừng chùa nha ^^


ĐỪNG MANG RA NGOÀI HAY EDIT CV