Đọc Truyện Nếu em còn ở đó... [VKook][Longfic - HOÀN] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nếu em còn ở đó... [VKook][Longfic - HOÀN]

Tác giả: windybackpack

Đọc Truyện

1: Nếu anh có rời xa, em sẽ mạnh mẽ buông tay

2: Nếu em còn ở đó, anh sẽ bằng được giữ lấy


Hường, Ngược, H đầy đủ. Fic đầu tay của mình :(


Best ranking #1 in #taekook


https://imgur.com/gallery/Dm1jYEDMong các c ghé qua và đừng chùa nha ^^


KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA NGOÀI NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI VIẾT ❗️❗️