Đọc Truyện Nếu em còn ở đó... [VKook][Longfic] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nếu em còn ở đó... [VKook][Longfic]

Tác giả: windybackpack

Đọc Truyện

PART 1: Nếu anh có rời xa, em sẽ mạnh mẽ buông tay (HOÀN)

PART 2: Nếu em còn ở đó, anh sẽ bằng được giữ lấy (UPDATING)

Hường, Ngược, H đầy đủ

Mong các c ghé qua và đừng chùa nha ^^