Đọc Truyện Nếu có duyên sống lại - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nếu có duyên sống lại

Tác giả: syberann

Đọc Truyện

Tại Thanh Yển,

Người nghe nói đến Viên Thanh Cử đều biết, vợ của anh là do anh dùng thủ đoạn cướp về.

Chỉ riêng An Lai không biết, An Lai là vợ anh.

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Thanh Cử

Chương 2: Chia phòng

Chương 3: Hôm sau

Chương 4: Mặt nạ

Chương 5: Thanh Minh

Chương 6: Thanh đoàn

Chương 7: Người béo

Chương 8: Đông quân

Chương 9: Bạch Trà

Chương 10: Vui giận

Chương 11: Chứng nhận kết hôn

Chương 12: Ràng buộc

Chương 13: Suối nước nóng

Chương 14: Quả thầu dầu

Chương 15: Hàng xóm

Chương 16: Bữa ăn khuya

Chương 17: Chuyện trong bếp

Chương 18: Tiền duyên

Chương 19: Tiền duyên (tiếp)

Chương 20: Động tình

Chương 21: Đàn em

Chương 22: Anh em

Chương 23: Chuyện cũ

Chương 24: Kỳ quái

Chương 25: Điều kiện

Chương 26: Trở lại

Chương 27: An Lai

Chương 28: Điên

Chương 29: Quá khứ

Chương 30: Thông minh

Chương 31: Say rượu

Chương 32: Thanh Hà

Chương 33: Đến trường

Chương 34: Tranh cát

Chương 35: Phu nhân

Chương 36: Dự Chương

Chương 37: Trời thu mát mẻ

Chương 38: Quá khứ

Chương 39: Quà tặng

Chương 40: Đến trường

Chương 41: Ngủ ngon

Chương 42: Nhà mới

Chương 43: Chân dung

Chương 44: Bất đồng

Chương 45: Con

Chương 46: Phản ứng

Chương 47: Gặp lại

Chương 48: Khách quen

Chương 49: An Vãng

Chương 50: Ngoài ý muốn

Chương 51: Vị Ương*

Ngoại truyện 1: Ký sự mang thai

Ngoại truyện 2: Ký sự mang thai (2)

Ngoại truyện 3: Ký sự mang thai (3)

Ngoại truyện 4: Ký sự mang thai (4)

Ngoại truyện 5: Cửa hàng hoa phía Tây