Đọc Truyện Mỹ mạn chi tâm niệm chi lực - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mỹ mạn chi tâm niệm chi lực

Tác giả: Masatvuong1999

Đọc Truyện

Hán Việt: Mỹ mạn chi tâm niệm chi lực

Tác giả: Tinh Kỳ Nhật Thị Khai Đầu

Mỹ mạn chi tâm niệm chi lực tóm tắt: www.uukanshu.net trở thành công nhận New York hảo hàng xóm tiểu trùng bằng hữu, ngay từ đầu tiếu ân là cự tuyệt, thẳng đến hắn giống như tiền bối giống nhau, đạt được chính mình bàn tay vàng.

Vì thế, hắn quyết định ở tiểu trùng cứu vớt người khác đồng thời, cứu vớt tiểu trùng!

......

Ta là tiếu ân, ta sẽ siêu năng lực, ta trên người không mang muối.

-------------------------------------

Loading...