Đọc Truyện My Diary - Nhật kí của tôi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện My Diary - Nhật kí của tôi

Tác giả: Sunahiri

Đọc Truyện

Không phải là một đứa thích viết nhật kí , nhưng cảm xúc phun trào cũng viết dăm ba câu cho nguôi , nhảm và đéo có gì đặc sắc :)

Muốn viết những tâm sự , bức xúc của mình vào , coi nó như một góc nhỏ , giấu kín những lời muốn nói, sẽ chẳng ai bắt bẻ , soi mói cả :))