Đọc Truyện Mục Thần Ký - Trạch Trư - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mục Thần Ký - Trạch Trư

Tác giả: hacthan0291

Đọc Truyện

Các bộ truyện cũ của Thạch Trư
Trọng Sinh Tây Du
Dã Man Vương Tọa
Độc Bộ Thiên Hạ
Đế Tôn
Nhân Đạo Chí Tôn
Đại khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại khư tàn lão thôn già yếu tàn tật bọn họ từ bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại khư, Tần Mục đi ra cửa chính. . .

Làm gió xuân bên trong nhộn nhạo nhân vật phản diện đi!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục nhân vật phản diện chi lộ, ngay tại quật khởi!

Loading...