Đọc Truyện [Moodboard] Aesthetic dream - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Moodboard] Aesthetic dream

Tác giả: -meowcha

Đọc Truyện

Nơi để cất giữ một thời sửu nhi tập làm moodboard ._.
Vào đây đọc mỗi khi cậu cảm thấy thất vọng về bản thân. Đọc để biết rằng: trên thế giới vẫn còn nhiều đứa dở hơi, chẻ chow và ngu hơn cậu :)

Để chế độ đọc màu tối nếu cậu quyết định vào thế giới hỗn loạn này~
Kamsamita <3

Danh sách Chap