Đọc Truyện [Moodboard] Melody of that moment - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Moodboard] Melody of that moment

Tác giả: -tao_khong_care

Đọc Truyện

Showroom có sức mạnh đặc biệt : càng nhìn càng xấu. Bonus: càng nhìn càng ngu.
Vào đây đọc mỗi khi cậu cảm thấy thất vọng về bản thân. Đọc để biết rằng: trên thế giới vẫn còn nhiều đứa dở hơi, chẻ chow và ngu hơn cậu :)
Nói là edit nhưng còn chèn thêm cả trăm thứ trên trời dưới đất vào :/

Để chế độ đọc màu tối nếu cậu quyết định vào thế giới hỗn loạn này~
Kamsamita <3

08032019


100 vote ✔ 5.4.2019
200 vote ✔ 19.4.2019
300 views ✔ 19.4.2019
300 vote ✔ 23.5.2019

500 views ✔ thề là dạo này không để ý cái gì cạ .-.

no1. aesthetic ✔ 7.4.2019
no1. mood ✔ 11.4.2019