Đọc Truyện Mộng Tương Tư - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mộng Tương Tư

Tác giả: user71276625

Đọc Truyện

Cho dù là người thân bạn học, giáo viên,... bình thường cũng chỉ gọi cô bằng họ tên. Cha mẹ cũng chỉ gọi cô là Thiên Tâm. Có lẽ chỉ có hắn, người đầu tiên, cũng có lẽ là người duy nhất trên thế gian này gọi cô là Tâm Tâm...

Loading...