Đọc Truyện Mỗi Ngày [ 博君一肖 ] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mỗi Ngày [ 博君一肖 ]

Tác giả: SophieNguyenn

Đọc Truyện

Mỗi ngày

Thể loại: Giới giải trí, ngọt điểm ngược, HE, niên hạ, đời thật

Nhân vật: Tiêu Chiến [肖战] x Vương Nhất Bác [ 王一博 ]

Tác giả: SophieNOTE:
Nội dung là tâm tư của tác giả với tình yêu của hai người.
Có những chương lấy cảm hứng từ sự kiện có thật.
Vui lòng không chuyển ver, không reup ở bất cứ đâu.