Đọc Truyện 「 MinGa | Longfic 」Si Tâm - TruyenFun.Com

Đọc Truyện 「 MinGa | Longfic 」Si Tâm

Tác giả: Onlysu

Đọc Truyện

Writing by: Onlysu

Pairings: Park Jimin | Min Yoongi

Thể loại: Nhất công nhất thụ, Cường công- Nhược thụ, Ngược luyến tàn tâm, ngược thân.

"Nợ em một đời an ổn"