[ MĐTS ] [ Hi Trừng ] Hảo ! Mỗi ngày !

[ MĐTS ] [ Hi Trừng ] Hảo ! Mỗi ngày !

Nói sao nhỉ, đáng lẽ tiêu đề ngắn gọn hơn là "Mỗi ngày" mà sợ bị trùng =.=

Với sự góp mặt của các cp: Hi Trừng, Vong tiện, Truy Lăng, Nhiếp Hoài Tang (chưa biết ship với ai :v ). Trong đó Hi Trừng là cp chính nha.

Có thể có ABO nha ! Không thích ? Kick out dùm ?

Ngôn ngữ có thể thuần việt ! Không thích ? Kick out dùm ?

Không thích cốt truyện ? Kick out dùm ?

Góp ý ? Tiếp nhận !

Tranh chấp ? Cút ! Không thì ta đánh gãy chân các ngươi !

5 Chương mới cập nhật truyện [ MĐTS ] [ Hi Trừng ] Hảo ! Mỗi ngày !

Danh sách chương truyện [ MĐTS ] [ Hi Trừng ] Hảo ! Mỗi ngày !