Đọc Truyện Mạt Thế - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mạt Thế

Tác giả: suga2511

Đọc Truyện

Nhân loại nhiễm một loại virus ai bị nhiễm sau một căn bệnh lạ sẽ ăn thịt và cắn người ai bị cắn sẽ biến thành một trong số đó

Có 7người bạn chơi rất thân với nhau ai trong đó cũng đều sở hữu một bộ óc thiên tài đã đứng lên bảo vệ đưa mọi người đến nỗi cách ly và tìm ra thuốc giải và còn rất nhiều câu chuyện và thử thách sau khi con Virus này kết thúc sẽ là những thử thách khách đang chờ họ nhiều việc và thử thách sẽ đến với 7 nhân vật chính và họ sẽ giải quyết nhưng thế nào họ có thể được hạnh phúc bên nhau không