Đọc Truyện Mắt Quỷ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mắt Quỷ

Tác giả: huyenvu96

Đọc Truyện

Thể loại: Linh dị, huyền ảo, ma quỷ, không có nam chính (trừ khi tôi có người yêu :v ), nữ cường.
Lịch up truyện của mình trước đây là 1 tuần/chương, nhưng hiện tại mình đang học cuối năm 3 rồi, nên bài tập rồi công việc các thứ hơi bị nhiều, vì thế cho nên lịch trình sẽ không được cố định như trước nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Loading...