Đọc Truyện mặt nạ của Hoa Gia - Bí Mật Thanh Khâu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện mặt nạ của Hoa Gia - Bí Mật Thanh Khâu

Tác giả: user14939260

Đọc Truyện

vì 1 từ " yêu " mà người đứng đầu Trường Lưu là chàng phải mất trí khi n chàng yêu không ai khác ngoài nàng vừa là đồ đệ vừa là sinh tử kiếp
nàng lại là kẻ quỷ kế đa đoan k chỉ vì lngười đứng đầu 1 bộ tộc mà là lá 1 chắn sống của Tứ Hải Bát Hoang nàng k phải là người phải là người k biết điều vì người khác có thể hi sinh
còn 1 người chỉ biết có thiên hạ , chúng sinh lại phụ lòng người mình yêu