Đọc Truyện Taehyung | chào tiền bối. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Taehyung | chào tiền bối.

Tác giả: jesschoi183

Đọc Truyện

"Just make me love you sunbae-nim!"
×
"Em muốn ăn táo không?"
×
"Sau này, dù có làm trâu làm cẩu, anh cũng sẽ bám theo em."
×
"Có nhẫn không? Đeo cho anh đi."

Loading...