Đọc Truyện Mai (mạt thế) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mai (mạt thế)

Tác giả: u_know92

Đọc Truyện

Thư danh: Mai
Tác giả: Tiền Vĩ nhân
[ văn án ]
Được rồi, tục mà không thể lại tục mạt thế không gian văn, ngạch... Còn chưa tưởng hảo là chủng điền văn vẫn là thăng cấp lưu, có lẽ là hai sảm ...[ ngươi đương tại ăn mì sao !?] chậm rãi viết không nóng nảy ~
Hi vọng đại gia tiếp tục cổ động a ~~~~~~~~~~~~
Nhất quán của ta quy cách ~~~
Văn này chỉ do hư cấu
Như có phụ họa chỉ do trùng hợp
Nội dung nhãn: Mạt thế tùy thân không gian dị năng trùng sinh
Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hách Văn ┃ phối hợp diễn: Mặt khác ┃ cái khác: Mạt thế trùng sinh không gian văn