Đọc Truyện Ma thổi đèn - Tập 1 - Thành cổ tinh tuyệt - Thiên Hạ Bá Xướng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ma thổi đèn - Tập 1 - Thành cổ tinh tuyệt - Thiên Hạ Bá Xướng

Tác giả: CrazyTitanium

Đọc Truyện

Tên truyện "Ma thổi đèn" xuất phát từ "Bùa mô kim, ấn quật mộ, dỡ núi dời non tìm quyết chú. Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng, dò mồ đổ đấu kiếm vạn tiền" trong đó "Nhân điểm chúc, quỷ xuy đăng" (Người thắp nến, ma thổi đèn). Đại ý là khi vào hầm mộ, phải thắp một ngọn nến ở phía đông nam, nếu nến tắt thì phải thoát ra ngay và không được lấy vật của người chết
Ma Thổi Đèn là một bộ truyện tám tập của Trung Quốc do tác giả Thiên Hạ Bá Xướng (Trương Mục Dã) viết.

Danh sách Chap

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 01

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 02

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 03

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 04

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 05

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 06

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 07

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 08

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 09

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 10

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 11

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 12

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 13

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 14

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 15

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 16

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 17

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 18

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 19

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 20

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 21

Ma thổi đèn ( Tập 1 - Thành Cổ Tinh Tuyệt ) - Chương 22

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 23

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 24

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 25

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 26

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 27

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 28

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 29

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 30

Ma Thổi Đèn (Tập 1) - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Chương 31

Loading...