Đọc Truyện Ly Kì Phục Khai Thế Giới - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ly Kì Phục Khai Thế Giới

Tác giả: Kishitani

Đọc Truyện

Cốt truyện:
Vương quốc Vegana hàng trăm năm nay bị ác quỷ chiếm giữ. Chúng giết những người vô tội, áp bức những tộc khác yếu thế hơn mình, lấy đi tất cả của cải của người khác, những kẻ dám chống đối bọn chúng đều sẽ lần lượt bị thanh trừ sạch sẽ không còn dấu vết, cả vương quốc lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau thương từ những nạn nhân bị bọn chúng hãm hại nhưng lại không thể làm gì được bọn chúng.

Lúc này cả vương quốc xuất hiện một nhóm pháp sư sức mạnh và tài trí hơn người, tất cả bọn họ đã tập hợp lại với nhau thành một nhóm và cùng nhau diệt sạch lũ quỷ độc ác đó.
Nhóm pháp sư đó sau khi cuộc chiến đánh đuổi bọn quỷ kết thúc thì được mọi người trong vương quốc ca ngợi như những vị anh hùng và lưu truyền cho nhiều đời sau gồm bảy người có sức mạnh tương đương với từng nguyên tố khác nhau: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Phong và Ánh sáng.