Đọc Truyện Lớp học lắm trò - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Lớp học lắm trò

Tác giả: ngocanh2903

Đọc Truyện

Giáo viên lắm chuyện


Học trò lắm chiêu


Au không nói điêu


Đọc đi sẽ hiểu🤓🤓🤓


_______________________________


Cấu trúc của phần 2 sẽ dài dòng hơn:


Có 4 Seasons:


Season 1: Mùa hè, tái hợp!


Season 2: Lớp 8 kinh hoàng.


Season 3: Mùa hè thú vị


Season 4: Lớp 9 kinh khủng.


Và một số ngoại truyện nữa. Hơi, bị, vui, đấy!

Danh sách Chap