Đọc Truyện Lớp Học Đặc Biệt - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: KarHelen

Đọc Truyện

Bạn nghĩ sao về lớp học chỉ có duy nhất 9 học sinh và 2 giáo viên? Thật kì lạ phải không? Và điều đặc biệt ở lớp học này tất cả đều không phải NGƯỜI. Đến một ngày có một học sinh mới chuyển đến, điều kì lạ là cô ấy là con người, tại sao cô lại có thể vào được lớp học ấy? Chuyện gì sẽ xảy đến với cô?