Đọc Truyện [Longfic]Vhani|Kookhwa:Máu Lạnh Là Anh. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Longfic]Vhani|Kookhwa:Máu Lạnh Là Anh.

Tác giả: _windyandy_

Đọc Truyện

-Nếu 1 ngày em chết,liệu lệ anh có rơi?-