Đọc Truyện [Fanfic] [Taehyung×Hani] [Jungkook×Junghwa] Máu Lạnh Là Anh. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Fanfic] [Taehyung×Hani] [Jungkook×Junghwa] Máu Lạnh Là Anh.

Tác giả: _parkyeonie_

Đọc Truyện

-"Em như soju nhưng người uống đâu phải ta☘💙".

-------

☘Start:4/2/2019💜
🌸Author:Windy.
🔥Fic:Máu lạnh là anh.
🌻Không cop truyện của mình,đừng chuyển ver khi mình chưa cho phép.Không đăng lại ở bất kỳ nơi nào.