Đọc Truyện [LONGFIC] My Heart Belongs To You - Taeny - END - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [LONGFIC] My Heart Belongs To You - Taeny - END

Tác giả: lena_kim_ss

Đọc Truyện

"Tôi sẽ thương cậu, trọn vẹn một chữ thương. "

"Người tôi thương, bây giờ là cậu, sau này là cậu, mãi mãi vẫn là cậu."