Đọc Truyện [Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]

Tác giả: KarRoyYiYang88

Đọc Truyện

Author: JiYoLucifer
Nguồn: Lucifer & Ace
Editor: YiYang KarRoy ( 2YKR)
Rating: M
Pairing Edit: Khải Nguyên, K- Viễn, Tỉ - Hoành(little)
Category: Vampire,Sad, HE
Summary: Đừng nhìn, hãy xem như ta chưa từng tồn tại và quên đi...!
Điều đó không đơn giản như em nghĩ đâu, Vương Nguyên àh...
Tình trạng bản gốc: Completed
Tình trạng edit: Hoàn
Note: bản chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây!