Đọc Truyện [LIZKOOK VER] (BTS X BLACKPINK) [JUNGKOOK X LISA] BỎ LỠ THANH XUÂN - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [LIZKOOK VER] (BTS X BLACKPINK) [JUNGKOOK X LISA] BỎ LỠ THANH XUÂN

Tác giả: VuongNhaHy133

Đọc Truyện

Tên truyện: Bỏ Lỡ Thanh Xuân

Tác giả: Túy

Chuyển ver: Vương Nhã Hy.

Nhân vật chính: Jungkook x Lisa

Thể loại: Ngược, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng chuyển ver: Đang lếtttt.

Bản gốc gồm 5 chương + 1 phiên ngoại. Nhưng vì wattpad mình bị hư nên mình sẽ chia ra làm nhiều chương.

* Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Cảm phiền không mang ra ngoài. Có thể xin phép!