Đọc Truyện List [Xuyên không-Nữ cường] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện List [Xuyên không-Nữ cường]

Tác giả: Hazy_Moon_9

Đọc Truyện

- List [Xuyên không-Nữ cường]
- Truyện EDIT
- Có hay có dở, tùy cảm nhận mỗi người nữa :)
- Vote, vote, voteeeeeee <3 <3 <3 <3
- (!): là những truyện mà phần lớn ta chưa nếm qua và không được xếp vào nữ cường dù văn án thì có vẻ vậy
- Có một số truyện 4-5 tháng chưa ra chương, có truyện cũng lâu rồi chưa ra chương :) nhưng hình như editor không quản nữa nên vẫn để tình trạng truyện là ON GOING, thiệt chờ đến cổ dài như polime dẻo rồi :)) . Thành ra cẩn thận khi lọt hố, hố không thông báo tạm dừng thi công mà cứ để vậy làm con em khổ vl =))
- Ta thích truyện nữ cường cổ trang và đọc nhiều truyện thể loại đó, nhưng t không nhớ nhiều :)) nên tìm truyện thì cứ chạy thẳng đến page ngôn tình nào đó cho lẹ, t còn có mấy truyện nhớ mang máng không rõ tên nữa này :))

Danh sách Chap

NGHỊCH THIÊN ĐỘC SỦNG: CUỒNG PHI THẬT YÊU NGHIỆT (*)

DƯỠNG NỮ THÀNH PHI (*)

TÀ VƯƠNG PHÚC HẮC CUỒNG SỦNG PHI (*)

THIÊN TÀI TRIỆU HỒI SƯ (*)

TUYỆT SẮC ĐAN DƯỢC SƯ: QUỶ VƯƠNG YÊU PHI (*)

ĐỘC Y THẦN NỮ: PHÚC HẮC LÃNH ĐẾ CUỒNG SỦNG THÊ (*)

TIỂU THƯ PHẾ VẬT THẬT YÊU NGHIỆT (*)

THẦN Y ĐỘC PHI, ĐẠI TIỂU THƯ PHẾ VẬT

THẦN Y NGỐC PHI

THẦN Y ĐÍCH NỮ (*)

PHƯỢNG NGHỊCH THIÊN HẠ (*)

Y THỦ CHE THIÊN (*)

LẠC VƯƠNG PHI

TÀ VƯƠNG CƯNG CHIỀU, ĐỘC PHI THỰC KHUYNH THÀNH

TUYỆT THẾ THẦN Y: PHÚC HẮC ĐẠI TIỂU THƯ (*)

ĐỘC BỘ THIÊN HẠ: ĐẶC CÔNG THẦN Y TIỂU THÚ PHI

TÀ ĐẾ CUỒNG PHI

ĐỆ NHẤT ÁC PHI (*)

ÁC NHÂN THÀNH ĐÔI

TUYỆT SẮC YÊU PHI

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU(*)

NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI (*)

TÀ PHƯỢNG NGHỊCH THIÊN

TÀ Y MA PHI CỦA NHIẾP CHÍNH VƯƠNG(*)

THIÊN TÀI BAO CỎ DÒNG CHÍNH NỮ: NGHỊCH THIÊN TIỂU CUỒNG HẬU

CUỒNG HẬU NGOAN NGOÃN ĐỂ TRẪM SỦNG

THỆ BẤT VI PHI

VÂN TỊCH TRUYỆN - THIÊN TÀI TIỂU ĐỘC PHI

NGHỊCH THIÊN NGỰ THÚ SƯ

SƯ PHỤ VÔ LƯƠNG, MA NỮ PHÚC HẮC

CUỒNG PHI TÀN NHẪN BƯU HÃN(*)

SÁU TUỔI TIỂU XÀ HẬU

NGỰ XÀ CUỒNG PHI

QUỶ Y QUẬN VƯƠNG PHI​

ĐẶC CÔNG TÀ PHI (*)

AI ĐỘNG BẢO BỐI DÒNG CHÍNH NƯƠNG

NHIẾP QUỐC ĐÍCH PHI

QUỶ Y NGỐC HẬU

THẦN Y THẾ TỬ PHI

ĐỘC Y VƯƠNG PHI (!)

TÀ VƯƠNG TUYỆT SỦNG CHÍNH PHI ĐỘC ĐỊA (!)

ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI (!)

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI (!)

TUYỆT SỦNG QUỶ Y ĐỘC PHI

LÃNH ĐẾ BÁ SỦNG DỊ NĂNG PHI

TUYỆT SẮC LA SÁT

HẮC ÁM ĐẾ VƯƠNG, THỊ HUYẾT HẬU

THÊ TỬ CỦA TÀ VƯƠNG

TÀ ĐẾ, YÊU HẬU: TUYỆT ĐẾ LÃNH THÊ

THIÊN KIM SỦNG: TÀ Y HOÀNG HẬU(*)

THỊNH THẾ ĐẾ SỦNG: ĐÍCH NỮ HOÀNG HẬU

PHI THƯỜNG QUÂN CƠ: NỮ ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI TUYỆT SẮC

QUỶ Y QUẬN VƯƠNG PHI​

VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT, VƯƠNG PHI VÔ LƯƠNG

THẤT SÁT NỮ ĐẾ

TÀ VƯƠNG TUYỆT SỦNG CUỒNG PHI

CÁCH PHÁT TÀI CỦA THƯƠNG PHỤ

SỦNG PHI CỦA VƯƠNG: ÁI PHI THIẾU QUẢN GIÁO

THIÊN TÀI KHÍ PHI(*)

PHÙ DUNG VƯƠNG PHI

THỊNH THẾ PHONG HOA

MA Y ĐỘC PHI

CHINH PHỤC BĂNG PHU: NGHỊCH THIÊN SỦNG THÊ

XUYÊN VIỆT CHI TU CHÂN NỮ HOÀNG

LÃNH HUYẾT THIÊN TÀI

NHÀN VƯƠNG KIÊU NGẠO

PHƯỢNG CÂU TÌNH: ĐẶC CÔNG THẾ TỬ PHI(*)

CƯỜNG GIẢ VI TÔN: PHÚC HẮC NƯƠNG TỬ, LÃNH KHỐC PHU QUÂN

TIỂU MA Y CHÍN TUỔI

PHONG HOA VÔ SONG: CƯNG CHIỀU ĐỘC PHI

SÁT THỦ VƯƠNG PHI

TUYỆT THẾ TIỂU YÊU PHI CHÍN TUỔI

VƯƠNG PHI MƯU TRÍ NÓI RẰNG VƯƠNG GIA RẤT PHÚC HẮC

PHẾ TÀI TIỂU THƯ: PHÚC HẮC TÀ VƯƠNG NGHỊCH THIÊN PHI

THẢ THÍ THIÊN HẠ

PHONG THỦY SƯ (TRÙNG SINH CHI THIÊN TÀI THẦN CÔN)

CHIÊU DIÊU (*)

KHÍ NỮ NGHỊCH THIÊN: PHÚC HẮC THÁI TỬ PHI

ĐÍCH NỮ CÓ THAI: PHỤ THÂN PHÚC HẮC, THIÊN TÀI BẢO BẢO

ĐÍCH NỮ NHẤT ĐẲNG

THẦN Y TIỂU VƯƠNG PHI

HUYẾT PHƯỢNG CUNG (*)

HỒ ĐIỆP TUYỆT SẮC ĐẾ PHI

NGỐC VƯƠNG SỦNG PHI, PHẾ VẬT ĐÍCH NỮ ĐẠI TIỂU THƯ

THIÊN TÀI BẢO BẢO, MẪU THÂN THẦN Y

DỊ NĂNG VƯƠNG PHI

THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI

GIAN NỊNH QUỐC SƯ YÊU TÀ THÊ (*)

KHÍ PHI HỒ SỦNG

RẮN RẾT THỨ NỮ (*)

ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI! (*)

Y PHI QUYỀN KHUYNH THIÊN HẠ

MA NỮ TÁI THẾ (*)

HỌA QUỐC (*)