Đọc Truyện Life in Magic World - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Life in Magic World

Tác giả: Mino_H_Akira

Đọc Truyện

Kiriya là 1 top ranker của game VR 'LMW' . Vào một ngày cậu nhận được một tấm card đến thế giới khác. Với sức mạnh của mình thì cậu sẽ làm gì? Xem rồi sẽ rõ!

Loading...