Đọc Truyện Liên quân nhân vật ngoại truyện : Rakanoth - Thẩm phán của âm giới - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Liên quân nhân vật ngoại truyện : Rakanoth - Thẩm phán của âm giới

Tác giả: JudgeRakanoth

Đọc Truyện

Khi đọc cốt truyện Nakroth thì chúng ta ai cũng biết Nakroth là một trong ba thẩm phán của cõi âm .Vậy bạn có bao giờ thắc mắc hai người còn lại là ai không ?
Đây là truyện nói về nhân vật ngoại truyện của tôi về Rakanoth - thẩm phán thứ ba của cõi âm . Nếu bạn đang tự hỏi "- Rakanoth là thằng nào ?" thì xin mời ghé vào truyện . Hết :))