Đọc Truyện Lao tù ác ma II - Cáp Khiếm Huynh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Lao tù ác ma II - Cáp Khiếm Huynh

Tác giả: nicetoeatyou

Đọc Truyện

•Lời dẫn•

"Hạnh phúc màu hoa huệ.

Nhớ nhung màu hoa lau.

Biệt ly màu rách xé.

Lãng quên không có màu..."

(Chế Lan Viên)

Loading...