Đọc Truyện Lầm chọc tướng phủ tứ tiểu thư(XK) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Lầm chọc tướng phủ tứ tiểu thư(XK)

Tác giả: tieutieuhi

Đọc Truyện

Sở quốc, Thiên Khải mười ba năm.
Tướng quốc phủ nghênh đón đệ tứ vị thứ xuất thiên kim, mười năm trong, sở đô đầu đường cuối ngõ đề tài không ngừng!
Bởi vì này nữ --
Ba tuổi bắt đầu nói chuyện -- hàm hàm hồ hồ
Năm tuổi mới được đi -- nghiêng ngả lảo đảo
Mười tuổi sẽ mặc áo -- trong ngoài không phân
...
Bây giờ dài đến mười ba tuổi, như cũ si ngốc ngây ngốc, điên điên khùng khùng.
Tướng quốc một đời tên tuổi anh hùng đều bị “Ngốc nữ” Sở hủy, cho nên dưới cơn giận dữ đem của họ mẹ con khóa tại Thạch Trúc viện, chung thân không được xuất phủ.
Làm ngốc nữ bị trêu đùa rơi xuống nước, một lần nữa mở to mắt lúc, tất cả tất cả -- đều muốn thay đổi!