Đọc Truyện Lam Bá Thiên Hạ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Lam Bá Thiên Hạ

Tác giả: GiaKhnhLu

Đọc Truyện

Thời đại Cường giả vi tôn...đây là Truyện xuyên không , nữ chính mạnh mẽ lạnh lùng còn cường tuyệt đối không dễ lung lay vì sắc đẹp của nam nhân.
Tác giả: Tuyết An Hy. Truyện đầu tiên của mình, mong có nhận xét chân thành. Tặng đá xay nhà cũng được nhưng nhận xét chân thành giúp để mình sửa